Τα μαθήματα μας

Τι περιλαμβάνουν τα μαθήματα

  • Βίντεο
  • Εκπαιδευτικό υλικό
  • Εργασίες αυτόματης διόρθωσης
  • Πιστοποίηση

Απεριόριστες ώρες μαθημάτων

Παρακαλουθήστε τα βιντεομαθήματα όσες φορές επιθυμείτε, δίχως περιορισμούς και πάντα με την υποστήριξη του καθηγητή.

Δυνατότητα επικοινωνίας μελών

Ρωτήστε, απαντήστε και συζητήστε με τους συμμαθητές σας χρησιμοποιώντας την κοινότητα του mycentralclass.

Μάθε με τον δικό σου τρόπο

Μαθαίνεις με τον τον δικό σου τρόπο, στον δικό σου χρόνο
Write your awesome label here.
Δημιουργήθηκε με